Przemysław Korcz

Kandydat na burmistrza

Przemysław Korcz

Mam 45 lat. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci, 17 letniej córki i 11 letniego syna. Jako Ustroniak od wielu pokoleń jestem silnie związany z historią i tradycją Śląska Cieszyńskiego.

Jestem absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, specjalistą farmacji aptecznej. Przez wiele lat związanym z apteką „Pod Najadą” w Ustroniu. Od 2014 r. jako prezes, zarządzam Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ustroniu.

W latach 2006-2014 byłem przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Miasta Ustroń, a w latach 2003-2011 r. członkiem Prezydium Rady Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz redaktorem naczelnym jej organu prasowego.

Od 2008 r. przewodniczę Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ustroniu. Jestem współzałożycielem i członkiem wielu stowarzyszeń, m.in. Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Towarzystwa Miłośników Ustronia, Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego, Ustrońskiego Towarzystwa Historycznego.

Jestem autorem wielu publikacji książkowych i prasowych dotyczących historii Ustronia i Śląska Cieszyńskiego, współautorem rocznicowej monografii miasta oraz bibliofilem.

W 2003 r. zostałem wyróżniony Honorowym Dyplomem Uznania Za Zasługi Dla Miasta Ustronia. Miałem zaszczyt pełnić funkcję radnego z dzielnicy Ustroń Górny w kadencjach 2006-2010 i 2010-2014.

W roku 2018 zostałem odznaczony medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego – najwyższym odznaczeniem przyznawanym za zasługi na rzecz aptekarstwa polskiego. 

Od kilkunastu lat jestem aktywnie zaangażowany w prace samorządu zawodowego i gminnego. Posiadam doświadczenie w pracy samorządowej oraz w zarządzaniu podmiotami samorządowymi.

Przez lata byłem czynnie związany ze sportami wysokogórskimi – alpinizmem, speleologią. Jestem związany z działalnością Klubu Wysokogórskiego w Bielsku-Białej. Pasją moją są góry oraz historia Śląska Cieszyńskiego.

Uprzejmie proszę Państwa o głos na burmistrza miasta Ustroń w wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018 roku.

Wstecz
Przemysław Korcz
Zaprojektuj z nami Ustroń